آگهی و تبلیغات رایگان اینترنتی
سودایران»

سولفید هیدروژن

راه های از بین بردن سولفید هیدروژن

سولفید هیدروژن: این ماده بسیار سمی وقابل اشتعال و بد بو می باشد. بوی آب با حداقل ۰.۵ ppm غلظت سولفید هیدروژن،به وسیله اغلب اشخاص قابل تشخیص است. غلظت های کمتر از ۱ ppm به...

آب رسان تهران - تهران -

0.1257